Skrivdelen av min verksamhet består av ett par olika texttyper: artiklar i fotofackpress (med egna bilder), reportagetexter om intressanta människor och händelser för veckopress och magasin (med egna bilder), populärhistoriska artiklar med bilder från Historisk Bildbyrå till olika historietidskrifter samt blandade uppdragstexter i olika PR-sammanhang för företag och organisationer. Ett par exempel:

 

IBLVISION_Kalla kriget i folkhemmet

IBL_Värdelösa historiska arbeten

IBL_Sjukhusmorden i Malmö

IBL_Rödlistade prylar

IBL_Misslyckade attentat

IBL_BT Kemi

IBL_Approcessen