MARTIN BORG

NATUR- OCH LANDSKAPSFOTOGRAF

Djur i landskap

Posted By on maj 25, 2015

Som mellanformatsfotograf har man under alla tider kunnat luta sig mot det faktum att kamerautrustningen är trög och svårjobbad när man förklarar bristen på bra djurbilder. Plus att brännvidderna i jämförelse inte riktigt räcker till. Denna förklaring börjar bli alltmer ihålig i takt med teknikutvecklingen. De bästa mellanformatskamerorna är inte lika snabba som de bästa småbildskamerorna men de är bra mycket bättre än de kameror som duktiga småbildsfotografer levererade fantastiska djurbilder med för inte så länge sedan. Den Pentax 645Z som jag använder klarar en hel del och som med de flesta teknikprylar man äger utnyttjar man bara en bråkdel av kapaciteten. Så nog bör mellanformatsfotografer med gott resultat kunna ta konkurrenskraftiga djurbilder.

med detta sagt så känner också jag som landskapsfotograf till att det krävs mer än en ändamålsenlig kamera för att bli en duktig djurfotograf. Angreppssättet är ett annat: för djurfotografering handlar det ofta om tålamodsprövande, stationär väntan och sekundsnabba skeenden när väl något till slut händer. Min vanliga stil är att jag strosar omkring i intressanta områden, låter sinnena registrera och bearbeta det jag ser, håller koll på väder och molnförändringar och komponerar bilder i jämn takt. För det mesta stillastående, frysta bilder. Men så ibland dyker chansen upp – något ur faunan tar sig helt oväntat in i den färdiga kompositionen. I det här fallet ett par hjortar som mycket lämpligt tittade förbi och sträckte upp sina halsar i det kuperade lövskogslandskap nedanför fyren på Hanö i Blekinge skärgård som jag vandrade omkring i. Och då är inte ens en övertygad landskapsfotograf som jag nödbedd: ett par snabba exponeringar och landskapet fick en extra dimension. Jag har alltid tyckt att bilder där djuren är ganska små och blir en del av landskapet är intressanta. Det blir en helhet som är tilltalande.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *