MARTIN BORG

NATUR- OCH LANDSKAPSFOTOGRAF

Högsäsong i fulkärren

Posted By on mars 12, 2014

I glappet mellan snövinter och spirande vår finns fina möjligheter att fylla på bildarkivet med spännande skräpmarksbilder: översvämningsmarker, kärr, sumpskogar och snåriga skogsmiljöer visar nu upp sig från en av sina bästa sidor. Senhöst är nästan lika givande. Jag håller ofta till i trakterna av Krankesjön någon mil öster om Lund där det finns små öar av totalt vild- och igenvuxna skogspartier som regelbundet översvämmas. Problemet är att det är svårt att ta sig fram och ett par normalhöga stövlar är ofta lite för korta. Umbärandena vägs upp av den kreativa högspänningen det innebär att röra sig i ett vilt och otyglat lanskap, om än i miniformat med flygplan och bilar inom hörhåll. Fint formade grenar som sticker ut över en ren vattenyta är ofta intressant och här tyckte jag att bakgrunden var tillräckligt tilltalande för en bild. Det går att hitta mängder av motiv på en liten yta här. Och så gör man lite märkliga upptäckter: tre meter till höger om mig när jag tog den här bilden, bakom en rotvälta, låg en ganska stor hög med frukt och grönsaker. Vildsvinsutfodring, såklart, av vem och i vilket syfte är det bäst att inte känna till.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *