MARTIN BORG

NATUR- OCH LANDSKAPSFOTOGRAF

Det är kullen som gör det

Posted By on januari 27, 2014

De bästa landskapsvyerna öppnar sig ofta uppifrån en liten, eller stor, kulle. Att hela tiden säka sig till höjder när man är ute med kameran blir snart till en medveten metodik. Om det är de breda perspektiven man är ute efter vill säga. Det här är en kulle jag varit uppe på flera gånger, även om den ligger drygt 100 mil hemifrån. Jag är knappast den enda fotografen som varit där heller men när utsikten och ingredienserna i panoramat sitter så fint är det svårt att hålla fingrarna borta. Hela området kring Kallsjön i Jämtland är ovanligt vackert med brant sluttande åkerlappar kant i kant med den norra sjökanten. Gran- och lövträdsdungar växer kring de gårdar och stugor som ligger på platåer och uthuggningar i slänterna. Backar finns det alltså gott om men här liksom på många andra håll skjuter träden i höjden och börjar skymma sikten ut över sjön och landskapet. Elände! På den här kullen går det fortfarande att klättra högre upp i samma takt som trädtopparna växer. Den här oktobereftermiddagen hade jag nästan börjat misströsta att solen inte skulle orka igenom molnslöjorna. Men så plötsligt uppenbarade sig en molnreva på det rätta stället och björkarna började glöda av de sista strålarna. Först då förstod jag att den rätta kameran – en hederlig gammal storformatare – låg kvar i bilen. En gepardsnabb och farligt accelererande språngmarsch i den branta sluttningen rakt ner bakom granen till höger i bilden var den enda lösningen. Tillbakavägen blev ännu värre: med den otympliga väskan i släptåg och ben tunga som nygjutna betongfundament kändes det som att backen sträckte sig ända upp till pärleporten. Solen hade hunnit sjunka några grader och försvinna från en del grantoppar innan jag fick ordning på storformatsmonstret men fortfarande var det liv i landskapet. Milsvid utsikt, ett underbart kulturlandskap, sol på himlen och fingret på avtryckaren. Pang! Det ensamma vindkraftverket i fjärran ser nästan bara roligt ut.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *